Високо качество

УСЛУГИ

Управлението на проекта включва:

 

Statement of WorkЦялостно планиране на проектната реализация

Statement of WorkИзготвяне на график за изпълнение на проекта

Statement of WorkИзбор на подизпълнителни и доставчици

Statement of WorkКонтрол и координиране на подизпълнителите

Statement of WorkОрганизиране на доставките по реализация на проекта

Statement of WorkПроследяване за спазване на сроковете според одобрения от клиента график

Statement of WorkФинализиране изпълнението на проекта и представяне на резултата пред клиента

 

 

.

Дизайнът е фундаменталната душа на едно човешко творение, което се изразява се в последователни външните слоеве на продукт или услуга. 

Steve Jobs

Предлагаме проектиране и дизайн с доказано качество.